MR en ouderraad

Medezeggenschapsraad

Het Commanderij College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit leerlingen, medewerkers en ouders. De MR praat met het schoolbestuur, geeft advies over diverse schoolzaken en heeft instemmingsrecht. Wil je contact opnemen met de MR? Stuur dan een mailtje naar mr@commanderijcollege.nl
 

Ouderraad  

Bij het Commanderij College krijgen ouders een stem binnen de ouderraad. Deze ouderraad organiseert activiteiten en fungeert als klankbord voor de directie. Je kunt via e-mail contact opnemen met de ouderraad.
Cookie instellingen