Medezeggenschapsraad

Het Commanderij College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit leerlingen, medewerkers en ouders. De MR praat met het schoolbestuur, geeft advies over diverse schoolzaken en heeft instemmingsrecht. Wil je contact opnemen met de MR? Stuur dan een mailtje naar mr@commanderijcollege.nl
Cookie instellingen