Kijk de online infoavond terug

Heb je de online infoavond op 10 november gemist? Geen zorgen, je kunt het hieronder terugkijken. 

Medewerkers en leerlingen van locatie Macropedius vertellen er onder andere over de overgang van basisonderwijs naar de middelbare school, de keuzezone en coaching.

In studio 2 (waar de leerlingen plaatsnamen) is in het begin per abuis het geluid weggevallen. Dit wordt op minuut 12.14 opgelost. De antwoorden op de vragen worden dan ook herhaald.